Pátek: 13:00-20:00
CZK
 • EUR

TCG Lorcana: Příručka pro začátečníky

26. prosince 2023

Příručka pro hraní Lorcanu od Disney jsou k dispozici pro všechny, kdo se chtějí naučit tuto hru.

Jak hrát Lorcánu?

Hra se odehrává mezi dvěma nebo více hráči, každý s balíčkem obsahujícím 60 karet nebo více, s maximálně dvěmi barvami inkoustu. Pro začátek lze zakoupit již předsestavené balíčky, které obsahují vše potřebné – herní pravidla, hrací podložky, žetony poškození a žeton na sledování počtu Lore.
Nicméně, s pravidelným hraním a lepším poznáním našeho balíčku se staneme efektivnějšími hráči a zvýšíme své šance na vítězství. Zkušení hráči jiných karetních her ocení hloubku a strategické možnosti, které Lorcan nabízí. S každým novým vydáním edice budou odhaleny další mechaniky a postavy.

Jak dosáhnout vítězství v Lorcáně?

Cílem hry je nashromáždit 20 LORE – magický zdroj v tomto fantastickém světě. Jako Illuminát využíváme magický inkoust k sesílání předmětů, postav, písní a akcí ze světa Disney.

První hráč, který získá 20 LORE, tak vyhrává hru!

LORE shromažďujeme pomocí našich postav, které mají každá jinou hodnotu. Když se vydají na quest, získávají LORE. Nicméně questování jim brání v provádění jiných akcí v daném tahu a vystavujeme je možnému útoku postav od našeho soupeře.

Jak můžeme v Lorcáně prohrát?

Prohru zažijeme, pokud si musíme líznout kartu a nemáme žádné zbývající karty v našem balíčku. To se může stát na začátku našeho tahu, kdy si musíme líznout kartu, nebo když nás nějaká schopnost nutí si vzít kartu. Neprohráváme automaticky, když nemáme žádné karty v balíčku. Pouze tehdy, když se snažíme vzít si kartu, kterou již nemáme.

Karta je první, pravidla až druhá!

Na co si v Lorcáně musíte dát pozor, je to, že pokud schopnost karty nebo text pravidel karty odporuje samotným pravidlům, postupujeme podle toho, co nám říká karta. To znamená, že mocné schopnosti karet nám umožňují dělat věci, které bychom normálně nemohli. A to je občas přeci fajn.

Příprava hry

Hry se obvykle hrají ve formátu BO3 (Best of Three), což znamená, že vítězem je hráč, který jako první dosáhne dvou výher. Pro neformální hraní nemusíme striktně dodržovat tento formát. Oficiální čas na hru je stanoven na 50 minut pro tři hry.

Postup přípravy hry je následující:

 1. Zamícháme si balíček a karty položíme rubem nahoru.
 2. Nastavíme ukazatel LORE na 0. Můžeme použít oficiální aplikaci Lorcana, žeton na hrací podložce nebo 20-stěnnou kostku, nebo si to prostě psát.
 3. Určíme hráče, který začne hrát první. To můžeme rozhodnout hodem kostkou, mincí, nebo jiným způsobem. Vítěz hodu si může vybrat, kdo začne. V druhé nebo třetí hře si poražený vybírá, kdo bude hrát první, aniž by se musel znovu házet kostkou.
 4. Oba hráči si líznou 7 karet, což tvoří jejich startovní ruku. Můžeme se samozřejmě podívat pouze na své karty.
 5. Pokud nejsme spokojeni s kartami, které jsme si vytáhli, můžeme využít obdobu Mulliganu a vyměnit si některé z nich.
Mulligan

Po vyložení sedmi karet do naší ruky má hráč jednu možnost upravit si svou startovní ruku. Tuto možnost nazýváme „Mulligan“.
První hráč, který začíná hru, provede mulligan jako první, a poté následuje další hráč. Většina lidí provádí mulligan současně. Předtím než lízneme nové karty, určíme, kdo bude prvním hráčem.
Libovolný počet karet z naší startovní ruky vložíme na spod našeho balíčku, aniž bychom je ukazovali ostatním. Mulligan není povinný a můžeme vrátit do balíčku jednu kartu nebo všechny sedm.
Následně si vezmeme ze shora našeho balíčku stejný počet nových karet, kolik jsme umístili na spod balíčku. Tím opět dosáhneme plného počtu sedmi karet.
Nakonec provedeme zamíchání našeho balíčku, včetně karet, které jsme do něj vrátili. Lidé často využívají mulligan s cílem získat vhodnější karty k zahrání nebo se zbavit karet s vysokými náklady na jejich zahrání.

Tuto fázi můžeme úplně přeskočit, pokud se rozhodneme mulligan neprovádět.

Rozložení herního stolu

Naše herní plocha by měla vypadat jako na obrázku níže, s námi sedícími dole. Můžeme využít herní podložku ze startovacích balíčků, která již má označené zóny. Alternativně můžeme zakoupit oficiální podložky s krásnými ilustracemi, které však nemají označené zóny. Hrací podložky nejsou nezbytné, ale pomáhají ochránit naše karty a usnadňují manipulaci s nimi.
LORE tracker může být umístěn kdekoliv, kde jej všichni hráči dobře vidí. Žetony poškození nebo jakékoli jiné značení, které používáme pro schopnosti, by měly být umístěny vedle.

Herní zóna je umístěna nahoře, kam patří postavy a předměty. Pod herní zónou se nachází kalamář, kde umisťujeme inkoust. Karty jsou viditelně rozděleny mezi ty, které stojí vzpřímeně, a ty, které jsou EXCERT, což značí, že jsou unavené nebo vyčerpané.
Odkládací hromádka (discard) by měla být umístěna pod naším herním balíčkem, což jasně naznačuje, že tyto karty nejsou součástí herní oblasti a nebudou znovu použity během aktuálního kola.

Fáze hry v Lorcáně

Začínáme v počáteční fázi a pokaždé děláme stejné věci ve stejném pořadí. V hlavní fázi provádíme naše akce v kterémkoliv pořadí a jaké chceme. Neexistuje žádný konečný krok, který by dal soupeři vědět, že může již hrát. Pouze hru předáme soupeři.

Počáteční fáze

Vždy musíme provést následující akce a vždy v tomto pořadí.

 1. READY – Naše unavené karty připravíme tím, že je vzpřímíme
 2. SET – Zkontrolujeme efekty, ke kterým dochází na začátku našeho tahu, a postupujeme dle jejich pokynů
 3. DRAW – Dobereme si kartu z horní části balíčku. První hráč tento krok ve svém prvním tahu přeskočí!

Je důležité, aby si hráč, který hraje jako první, nelízl kartu ve svém prvním tahu. Další hráč již tento krok provede. Když hrajeme první, dává nám to výhodu, takže nemožnost si líznout kartu tento stav vyrovnává. Poté přejdeme do hlavní fáze!

Hlavní fáze

V hlavní fázi můžeme provést libovolné akce z níže uvedeného seznamu, pokud na ně máme dostatek inkoustu. Můžeme nechat různé postavy provádět stejné akce, hrát více stejných karet atd. Jedinou vyjímkou je přidání karty do kalamáře, obvykle toto můžeme udělat pouze jednou za naše kolo.

 • Přidejte kartu do kalamáře – pouze jednou za kolo
 • Hrajte kartu – postavy, akce, písně nebo předměty
 • Použijte schopnosti předmětu
 • Použijte schopnosti postavy – která nevyžaduje EXCERT

Postava, která je připravená ke hře, může:

 • Questovat NEBO
 • Vyzvat soupeřovu vyčerpanou postavu NEBO
 • Zpívat kartu písně NEBO
 • Použít schopnost, která vyžaduje EXCERT

Každý typ karty a akce může být hrán pouze jednou za kolo – pokud není uvedeno jinak. Pokud máme více stejných karet, počítají se jako různé karty. V naší hlavní fázi nemusíme nic dělat.

Předání kola

Po dokončení všech akcí v hlavní fázi předáme tah protihráči, sdělíme mu to a tahy se střídají ve směru hodinových ručiček (v případě, že se jedna o hru s vícero hráči). Měli bychom se snažit náš tah neprotahovat příliš dlouho.

Základní etika karetní hry

Pokud zahrajeme kartu, měli bychom přečíst všechny její schopnosti a umožnit soupeři vidět kartu. Za sportovní chování se považuje říct schopnost té karty, i když není okamžitě aktivní. Stejně tak postupujeme při používání schopností a akcí.

Když naše postava podnikne nějakou akci, jako je questování, výzva nebo zpívání písně, řekneme, co se děje. Oznámíme, kdo koho vyzývá, kdo zpívá píseň a za jakou hodnotu. Například řekneme: „Mickey questuje za 2“ nebo něco podobného.

Pokud nerozumíte efektu karty nebo si chcete kartu znovu zkontrolovat, máte naprosté právo požádat o kontrolu karty. Pokud máte pochybnosti o tom, co která karta dělá, zkontrolujte to znova a zeptejte se jiného hráče nebo zavolejte rozhodčího.

Většina těchto pravidel je součástí oficiálních pravidel. Jsou to také dobré praktiky, které vám i vašemu protihráči pomohou odhalit chyby – i zkušení hráči se občas mýlí. Pokud jste omylem udělali něco špatně nebo zjistili nějakou chybu, jednoduše na ni upozorněte a najděte způsob, jak ji napravit či vrátit.

Excert karty (Tap)

Chceme-li použít Excert karty, otočíme ji na bok. Jakmile je karta takto použita, nelze ji v tomto tahu znova aktivovat. Mnoho schopností má na sobě symbol excertu, což znamená, že pro využití jejích schopností je potřeba kartu vyčerpat. V jiných karetních hrách se tomu říká „tapping“.

V Lorcáně se karta vyčerpává několika způsoby:

 • Když postava questuje, vyzývá nebo zpívá píseň.
 • Při vyčerpávání inkoustu pro zaplacení nákladu dané karty.
 • Některé předměty se vyčerpávají jako náklad, když jsou použity.
 • Některé karty nebo postavy mají schopnosti, které vyžadují, aby byly vyčerpané, abychom je mohli použít.
 • Některé akce a schopnosti mohou vyčerpat karty soupeřů.

Když je karta vyčerpaná, nemůže podniknout další akce, pokud není připravena nějakým efektem jiné karty. Jen vyčerpané postavy mohou být vybrané pro vyzvání. Rozhodování, kdy vyčerpat postavy, je klíčovou dovedností v Lorcáně.

Příprava karet (Untap)

Prvním krokem na začátku vašeho tahu v počáteční fázi je READY – když připravíte všechny své karty, tak to uděláte tak, že je opět postavíte vzpřímeně. Některé schopnosti vám také umožňují připravit vaše karty nebo karty jiných hráčů, abyste mohli podniknout další akce nebo jim zabránit ve vyzvání.

Inkoust a kalamář – herní zdroje

Pro placení nákladů karet budeme používat zdroj, který se v Lorcaně nazývá inkoust. Náklad na inkoust je vždy uveden uvnitř šestiúhelníkového symbolu inkoustu nahoře vlevo na kartách. Ve schopnostech karty je stejný symbol inkoustu, kde je uvedeno, kolik inkoustu musí být vynaloženo k tomu, abychom schopnost mohli použít. Jednou za náš tah můžeme převést kartu z ruky na inkoust. Nazveme to inkování nebo přidávání do kalamáře. Do kalamáře můžeme dát pouze karty, které mají symbol kalamáře kolem ikony inkoustu. Jakýkoliv typ karty s tímto symbolem může být převeden na inkoust. Pokud nemáme žádné karty se symbolem kalamáře na své ruce, nebudeme moc přidat inkoust do kalamáře.

Vlevo je karta se symbolem kalamáře, a vpravo je karta bez symbolu kalamáře.

Je vhodné si alespoň každé kolo do našeho kalamáře přidat jednu kartu během prvních pěti nebo šesti kol. Pokud to neuděláme, nebudeme později schopni hrát karty s vysokými náklady. Měli bychom pečlivě zvažovat, jaké karty umístíme do kalamáře, protože poté nebudeme schopni je získat zpět!

Doporučuje se držet karty, které nelze inkovat, na počtu 15 karet v balíčku.

Vkládání karet do kalamáře

Začíná se tím, že kartu ukážeme soupeři, aby viděl, že karta má symbol kalamáře. Poté ji vložíme obrázkem dolů do kalamáře. Jakmile je tato karta obrácená obrázkem dolů, může být využita pouze jako inkoust.
Zadní strana každé karty ukazuje šest kouzelných inkoustů vířících směrem ke středu. Uprostřed můžeme vidět symbol Lore vytvořený pomocí kouzelného inkoustu. Dokážete najít skrytého Mickeyho?

 • Každá karta v kalamáři se počítá jako 1 inkoust.
 • Není důležité, jakou měla karta barvu inkoustu.
 • Již nezáleží na jejich schopnostech ani nákladech na kartu.
 • Inkoust zůstává v kalamáři, pokud ho specificky neodebereme efektem nebo kartou.
 • Jakmile jsou karty v kalamáři, již se na ně nikdo nemůže podívat, aby zjistil, co byly zač.

Pro využití platby inkoustu ji vyčerpáme otočením na bok. Každý inkoust můžeme čerpat pouze jednou za tah, takže když ho otočíme na bok, dáváme tím najevo, že byl použit. Inkoust a další karty opět připravíme na začátku našeho kola.

Typy karet

V Lorcáně existují čtyři typy karet: Postavy, předměty, akce a písně. Všechny karty mají odlišná pravidla a použití – ale podobnou a snadno čitelnou strukturu. Každý typ karty přináší do hry unikátní strategie a taktiky. Zde vám dáváme diagram karty, co která část karty znamená:

Pouze postavy mají hodnoty síly, obrany a Lore. Předměty mají zlaté lemování kolem svého obrázku.

Hraní postav

Většina karet v edici The First Chapter jsou postavy. Existují různé typy postav s různými schopnostmi, náklady na inkoust a statistikami. Najdete mezi nimi spousty známých postav z klasických animovaných filmů od Disney v přepracovaných a mocných podobách!
Chceme-li kartu postavy zahrát ze své ruky, musíme zaplatit její náklad na inkoust. Symbol inkoustu v levém horním rohu karty má numerickou hodnotu. Zaplatíme tolik inkoustu, kolik je uvedeno na kartě, vyčerpáním (otočením na bok) odpovídajícího množství inkoustu v našem kalamáři, abychom dali najevo, že jsme použili inkoust pro zahrání karty. Postavu umístíme na naši stranu stolu, do herní zóny. Postavy přicházejí do hry připravené a lícem nahoru. Ideální je je umístit blízko horní části naší herní zóny – nad kartami v kalamáři. Můžeme hrát libovolný počet postav, dokud máme inkoust k platbě. Čím vyšší náklad na inkoust postavy je, tím silnější je. To znamená, že na začátku hry budeme hrát poměrně slabé postavy. Jak budeme postupovat dál ve hře, budeme vykládat karty se stoupající obtížností.

Postavy – karetní limity

V našem balíčku můžeme hrát různé verze stejné postavy. Můžeme mít třeba tři nebo čtyři různé verze Mickeyho. Můžeme mít také více než jednu postavu se stejným názvem ve hře najednou.
Všichni hráči mohou používat stejné karty a postavy ve svých balíčcích. Můžeme oba hráči hrát přesně stejný balíček. Jediným omezením je, že ve svém balíčku můžeme mít maximálně až čtyři kopie verze každé karty – pokud není uvedeno jinak. Toto platí pro všechny typy karet.
Můžeme mít postavu ve standardní, lesklé nebo kouzelné verzi. Ale opět platí pravidlo, maximálně 4 karty se stejným názvem a verzí.
Teoreticky byste mohli mít čtyři Elsa Ice Surfer, čtyři Elsa Queen Regent, čtyři Elsa Spirit Of Winter a čtyři Elsa Snow Queen. Všech šestnáct postav by mohly být na hřišti najednou, pokud dokážete zaplatit inkoust (a najít prostor na stole).

Klasifikace – Storyborn, Villian, Hero, Tigger

Každá karta má seznam klasifikací pod svým jménem a verzí. To nám říká, do jaké skupiny postavy patří. Zahrnuje tam informace o vlastnostech postavy, jaká je, zda se jedná o hrdinu nebo zločince, kouzelníka nebo draka a mnoho dalších skupin.
Existují tři důležité klasifikace, o kterých jsme si již psali v jiném článku. Jedná se o Storyborny, Dreamborn a Floodborn.
Některé schopnosti fungují pouze na postavách s určitou klasifikací. Pokud karta říká „postavy princezny“, znamená to všechny karty s klasifikací princezny.

Počkejte, až inkoust zaschne

Postavy ve svém prvním tahu, ačkoli přijdou do hry připravené, nemohou provádět žádné akce, které vyžadují, aby se vyčerpaly. Je potřeba, aby jejich inkoust nejdříve zaschlo. To znamená, že na svém prvním tahu nemohou provádět žádné z těchto akcí:

 • Questovat
 • Vyzývat
 • Zpívat píseň
 • Použít schopnost, která vyžaduje vyčerpání

Postavy mohou být stále cílem efektů karet a akcí na svém prvním tahu. Mohou být také vyzvány na svém prvním tahu, pokud jsou vyčerpané nebo pokud karta přijde do hry vyčerpaná.

TIP: Abychom si rozeznali, která karta nám přišla do hry jako nová, umisťuje se pod místo, kde bychom normálně měli zahranou postavu. Je to vizuální připomínka toho, že přišla nově do hry, a nemůžeme s touto kartou v tomto kole provádět žádné akce. Následující kolo ji již umístíme do normální pozice.

Pokud se nám karta nějakým způsobem vyčerpá a poté znovu v tom samém tahu připraví, stále ji nemůžeme použít pro žádnou akci. Ve druhém tahu postavy na hrací ploše mohou provádět libovolné akce.

Existují specifické situace, kdy mohou být karty vyčerpány nebo použity ve svém prvním tahu:

 • Schopnosti karet a efekty, které nemají náklad na vyčerpání, jsou okamžitě aktivní.
 • Když přesuneme postavu na jinou postavu, tak přesunutá postava přijme stav karty vespod. To znamená, že když inkoust spodní karty již zaschnul, můžeme používat akce.
 • Schopnost klíčového slova RUSH umožňuje postavám vyzvat v tahu, ve kterém hrají.
 • Schopnost klíčového slova BODYGUARD nám umožňuje hrát novou postavu vyčerpanou.
Questování k získání LORE

Když inkoust zaschne, můžeme provádět několik akcí. Questování je hlavním způsobem, jak získáme LORE a nakonec vyhrajeme. Pro questování nejprve řekneme, která postava tento úkon provádí a kolik za něj získává. Vyčerpáme ji otočením na bok. Řekneme předchozí počet LORE, přidáme získané LORE k našemu ukazateli a oznámíme nový součet. Jakmile postavu vyčerpáme, nemůžeme ji znovu questovat. Nemůže ani vyzývat, zpívat písně, ani provádět žádné akce, které vyžadují vyčerpání, pokud si je nepřipravíme jiným efektem.
Obvykle budeme používat kombinaci postav s různým počtem LORE. Mít pouze postavy s nízkým počtem LORE znamená, že bude těžké všechny nasbírat. Mít pouze postavy s vysokým počtem LORE znamená více získaných LORE, ale jejich ztráta je pro nás velkou ranou.

Výzvy

Postavy mohou vyzývat ostatní postavy, aby se je pokusily vyhnat do odkládacího balíčku. Vyzvat můžeme pouze vyčerpané postavy, což znamená, že musíme pečlivě přemýšlet o questování.
Pro provedení výzvy nejdříve vyčerpáme naši postavu a zaměříme ji na vyčerpanou postavu soupeře. Obě postavy si způsobí poškození pomocí hodnoty síly proti obraně každé postavy.
Skóre síly postavy je množství poškození, které postava způsobí. Obrana udává, kolik poškození snese, než bude vyhnána. Při výzvách si obě postavy vzájemně způsobí poškození.
Můžeme sledovat počet obdrženého poškození na obraně pomocí kostek nebo pomocí počítadel poškození, které jsou součástí starter decků. Jakmile počet žetonů poškození na postavě dosáhne stejného čísla jako obrana, tato postava je vyhnána.

 • Wardrobe má sílu 3 a obranu 4. Hráč se rozhodl vyzvat postavu Elzu, která má sílu 2 a obranu 3.
 • Elza musí být vyčerpána, aby mohla být vyzvána – pravděpodobně v minulém tahu plnila úkol nebo vyzývala.
 • Wardrobe je vyčerpán, aby se ukázalo, že vyzývá.
 • Wardrobe způsobí Elze poškození a Elza způsobí Wardrobe poškození.
 • Wardrobe mu přidáme 2 poškození, jeho obrana je 4, takže mu zbývají 2.
 • Na Elzu přidáme 3 poškození. Jelikož má Elza jen obranu 3, tak je vyhnána do odkládacího balíčku.

Několik rychlých objasnění:

 • Postavy vyzývají jedna proti jedné, jedna za druhou.
 • Vyzvat jednu postavu více postavami je v pořádku. Může to vyžadovat několik menších postav k porážce silné postavy.
 • LORE, které postava získala, není ztraceno, když je vyhnána. LORE ztrácíme v případě, že to umí nějaký efekt karty.
 • Nelze vyzvat karty předmětů.
 • Symbol kalamáře se týká pouze inkování – ne výzev a questování.
Vyhoštění a odkládací balíček

Kdykoliv je karta vyhoštěna nebo odhozena, umisťuje se do našeho odkládacího balíčku. Odkládací balíček je umístěn přímo pod naším herním balíčkem a je klasicky s obrázky nahoru, zatímco herní balíček má zády nahoru.
Do odkládacího balíčku (a stejně tak do odkládacího balíčku našeho soupeře) se můžeme podívat kdykoliv chceme. Tato možnost nám pomáhá udržet přehled o kartách, které jsme již použili, a které nám pravděpodobně zůstávají v balíčku.
Postavy a předměty mohou být vyhoštěny. Některé schopnosti vyžadují vyhostění vlastních karet, a existují dokonce karty, které vyhostí všechny postavy na obou stranách.

Karty, které byly vyhoštěny, nemohou být znovu odehrány, dokud nejsou vráceny do ruky nebo na herní plochu pomocí efektu jiné karty. Existuje mnoho schopností, které umožňují vrátit karty z našeho odkládacího balíčku, buď zpět do balíčku nebo do ruky, a tím umožnit jejich opětovné použití v průběhu hry.

Abilities – schopnosti

Mnoho karet má na sobě text, který nám umožňuje používat speciální schopnosti. Nejlepší způsob, jak kartu pochopit, je ji přečíst a být velmi přísný ohledně její formulace a pochopení.
Schopnosti jsou šťavnatou částí hry s mnoha různými strategiemi a použitími.

Příklady schopností:

 • Vyhoštění postavy nebo předmětu
 • Poškození nebo uzdravení postavy
 • Lízání karet nebo možnost nahlédnout na několik prvních horních karet našeho balíčku
 • Získání LORE nebo odcizení LORE našemu soupeři
 • Vyčerpání postavy soupeře nebo připravení jedné z našich postav

Existuje mnoho dalších schopností, a různé barvy inkoustů často znamenají, že budou obsahovat více určitých schopností. Schopnosti nejsou omezeny pouze na postavy, ale mohou se vyskytovat i u akcí, předmětů a písní.
Schopnost můžeme používat pouze v našem tahu – ne v tahu soupeře – pokud to není jinak specifikováno. Některé schopnosti mohou být spuštěny na tahu soupeře kvůli akci, kterou provedli. Schopnosti také mohou mít různé způsoby aktivace; některé jsou pasivní a fungují vždy, jiné se aktivují okamžitě po zahrání karty, a další vyžadují splnění určitých událostí.

Platba za schopnosti

Pro použití schopností budete často muset zaplatit cenu na náklad. Abychom mohli schopnost použít, budeme muset zaplatit cenu za náklad.
To znamená, že budeme muset vyčerpat kartu (nebo jinou, pokud je specifikováno) za určitý počet inkoustu v našem kalamáři.

Královna nám říká, že musíme kartu vyčerpat, abychom si mohli líznout kartu. Elza nám naopak říká, že ji musíme vyčerpat a Excertneme vybranou soupeřovu postavu. To znamená, že postava bude otevřená výzvě od našich dalších postav. Pamatujte, že postavy nemohou používat schopnosti, které vyžadují, aby byly vyčerpány, pokud je to jejich první tah v herním poli.
Některé schopnosti postav se odehrávají okamžitě, když jsou zahrány, jako například Moana. Když je zahrána, můžeme si vybrat, zda vyhostíme postavu s jménem Te Kā. Pokud na herním poli žádná taková postava není, schopnost se nespustí. Nespustí se ani v případě, že v dalším kole bude taková postava v herním poli. Spustí se pouze tehdy, když se postava zahraje. Museli bychom si ji vrátit do ruky, abychom ji následně zahráli a schopnost by se spustila.

Některé schopnosti se aktivují pokaždé, když se stane určitá věc. Například Mad Hatter říká, že když je tato postava vyzvána, tak si můžeme líznout kartu. Toto se stane pokaždé, když je vyzvána jinou postavou.

 • Když je vyzvána (When Challenged) – když ji vyzve soupeřova postava
 • Když vyzývá (When Challenging) – když naše postava vyzve jinou
 • Ve výzvě (in a challenge) – kdykoliv jsou ve výzvě

Některé schopnosti se odehrávají pouze jednou. Například u Gramma Tala. Když je tato postava vyhnána, můžeme ji dát do kalamáře lícem dolů a otočenou na bok.

Klíčová slova

Klíčová slova v Lorcáně hrají významnou roli, přidávají jedinečné schopnosti a taktický rozměr do hry. Tyto klíčové schopnosti jsou vždy označeny tučným názvem na kartě a stávají se nezbytným prvkem strategie pro každého hráče. Jakmile se s klíčovými slovy seznámíte, budete schopni lépe plánovat a efektivněji reagovat na tahy soupeřů.
Díky své čitelnosti a jednoduchosti jsou klíčová slova snadno pochopitelná. Postupem času se stávají natolik běžnými, že na kartách naleznete pouze tučně psaný název klíčového slova, bez dalších vysvětlujících pravidel. Toto zjednodušuje a zrychluje proces hraní, umožňuje hráčům rychle rozpoznat klíčové aspekty karet a plně využít jejich schopností během hry.
S rozšiřujícími se edicemi přichází také rozšíření klíčových slov. Každá nová sada do hry vnáší nová klíčová slova, což poskytuje hráčům neustálou čerstvost a strategickou hloubku. Více o klíčových slovech jsme si psali již v tomto článku.

SHIFT

Postavy označené klíčovým slovem „SHIFT“ mohou být normálně zahrány za zaplacení svých inkoustových nákladů. Máme však také možnost rozhodnout se, že je přesuneme nad jinou postavu za cenu SHIFTu. Tímto způsobem můžeme tuto kartu hrát efektivněji. Karta doslova přechází na jinou kartu a obě se stávají jedinou postavou v hromadě, podobně jako evoluce u Pokémonů.

Výhody a nevýhody SHIFT:

 • Nová postava si udržuje stav předchozí postavy, jako jsou žetony poškození, posílení síly nebo obrany, a zda je nebo není její inkoust zaschlý.
 • Přesunutá postava může provádět akce ihned, pokud byla karta pod ní minimálně jedno kolo ve hře.
 • Umožňuje nám hrát silnější postavu za nižší cenu.
 • Spodní karta se v podstatě považuje za bezcennou a neslouží jako samostatná postava.
 • Když je nová přesunutá postava vyhnána, obě karty končí v odkládací hromadě.
 • Pokud se nám vrátí do ruky, jdou do ruky jako samostatné karty.
 • Pokud jsou přeměněny na inkoust, obě karty se stávají samostatnými inkousty.
Opakované používání schopností

Schopnosti postav, které vyžadují, aby byly vyčerpané, znamenají v podstatě, že mohou být použity jednou. Pouze karty, které jsou připraveny, mohou využívat své schopnosti nebo provádět akce. Nicméně, pokud je tato postava nebo karta opět připravena účinkem jiné karty, může být znova vyčerpána jakoukoliv akcí.
To znamená, že karty mohou opakovaně používat schopnost vyčerpání, pokud máme dostatek inkoustu na jejich aktivaci. Tímto způsobem mohou provádět různé činnosti, jako je zpěv, výzva nebo plnění questů.

Fan the Flames – Přípravíme si jakoukoliv postavu, ale tato postava nemůže tento tah questovat, i přestože bude vyčerpána a připravena jinou schopností.

Look at This Stuff – Může být připravena kdykoliv, jakmile zahrajeme předmět. S dostatkem inkoustu a předmětů můžeme tuto schopnost využívat opakovaně.

Rousing Speech – Může připravit neomezené množství našich postav, jejichž náklady jsou 3 inkousty a méně – opět nemohou questovat v tomto kole. S vhodně sestaveným balíčkem může být tato schopnost rozhodující pro vítězství ve hře.

Předměty

Předměty hrajeme za jejich náklady na inkoust a umisťujeme je do herní zóny. Do hry je uvádíme připravené a s obrázkem nahoře. Tyto karty mají unikátní schopnosti a často se dají využívat kolo za kolem. Můžeme hrát více předmětů za tah, pokud máme dostatek inkoustu.
Karty předmětů zůstávají ve hře, dokud nejsou odhozeny nebo vyhoštěny schopností jiné karty. Nemohou být cílem výzev a nedisponují statistikami LORE, síly a obrany.
Jejich schopnost lze použít okamžitě – na rozdíl od postav. Mnoho schopností předmětů vyžaduje, aby byly vyčerpané, nebo musíme zaplatit cenu schopnosti. Po vyčerpání nemohou být nadále používány a jsou připraveny na začátku každého kola hráče.

Dinglehopper – Jakmile ho vyčerpáme, můžeme odebrat 1 zranění z vybrané postavy.

Musketeer Tabrad – Zaplatíme pouze za vynaložení předmětu a může být použit kdykoliv. Jakmile je jedna z našich postav s klíčovým slovem „Bodyguard“ vykázána, můžeme si líznout kartu.

Beast’s Mirror – Na vyložení předmětu nám stačí 2 inkousty. Ale abychom využili jeho schopnost, musíme předmět vyčerpat a zaplatit dalších 3 inkousty. Pokud nemáme na ruce žádné karty, tak si lízneme kartu.

Akce

Karty akcí jsou určeny k jednorázovému použití, které funguje okamžitě. Zaplatíte náklady, ukážete kartu soupeři, umožníte mu ji přečíst, a poté použijete její schopnost a umístíte ji do odhazovací hromádky. Můžete hrát libovolný počet akcí, pokud máte dostatek inkoustu.

Freeze má stejnou schopnost jako Elsa – Vyčerpáme vybranou soupeřovu postavu.

Dragon Fire – Vyžeňeme vybranou postavu.

Do It Again! – Můžeme si kartu akce vrátit zpět z odhazovací hromádky do ruky.

Písně

Karty písní obsahují skutečné písně z klasických Disney filmů. Tyto písně jsou také akce a můžeme je hrát dvěma způsoby:

 • Zaplatíme za ně normálně náklady na inkoust pro zahrání.
 • Zazpívá nám je nějaká postava, která splňuje podmínky.

Píseň funguje jako akce. Ukážeme ji soupeři, využijeme ji a poté ji zahodíme do odhazovací hromádky.

Kdo může zazpívat píseň

Pokud se rozhodneme hrát píseň jako akci, zaplatíme její náklady na inkoust jako obvykle, a píseň funguje okamžitě jako akce. Můžeme hrát nebo zpívat více písní, pokud máme dostatek inkoustu.
Pokud chceme zpívat píseň, vybereme jakoukoliv postavu na svém poli, pokud splňují všechny tři podmínky:

 • Jejich náklady na inkoust odpovídají nákladům uvedeným v textu písně NEBO mají klíčové slovo zpěvák s odpovídajícím číslem.
 • Jsou připraveni (nejsou vyčerpané).
 • Jejich inkoust již zaschl (nebyla zahrána toto kolo).

Poté tuto postavu vyčerpáme. Píseň se hraje jako normální akce, s vyjímkou, že nemusíme platit za náklady písně.

Pravidla hry v kostce:
 • Každý hráč začíná s sedmi kartami a může se rozhodnout některé z nich vrátit zpět do balíčku a líznout si další, aby měl znovu sedm karet na ruce.
 • Každý hráč líže na začátku hry jednu kartu, kromě hráče, který hraje jako první a má své první kolo.
 • Karty můžeme hrát pouze ve svém tahu, pokud není uvedeno jinak.
 • Jednou za kolo můžeme přeměnit jednu z karet na své ruce v inkoust (pokud má symbol kalamáře).
 • Pro zahrání postavy platíme náklady na inkoustu v levém horním rohu.
 • Postavy nemohou ve svém prvním tahu používat schopnosti, jako je questování, vyzývání, zpívání nebo používání schopností, které vyžadují vyčerpání.
 • K získání LORE musíme vyčerpat postavu.
 • Ikonka síly reprezentuje sílu a ikonka obrany se nazývá vůle.
 • K výzvě postavy soupeře vyčerpejte jednu ze svých postav.
 • Můžeme vyzvat pouze vyčerpané postavy soupeře.
 • Oba si působíme vzájemnou škodu na základě síly každé postavy.
 • Přidáváme žetony, které představují poškození, a když dosáhneme čísla obrany postavy, je vyhoštěna.
 • Karty předmětů se hrají na stůl za jejich náklady na inkoust, mohou být použity okamžitě, pokud máme čím zaplatit.
 • Akce a písně se hrají okamžitě zaplacením nákladů na inkoust, poté je zahodíme.
 • Píseň můžeme zpívat vyčerpáním postavy se zaschlým inkoustem, která splňuje náklady na inkoust písně.
 • Na začátku svého tahu připravíme všechny inkousty, postavy a předměty.
 • První hráč, který získá 20 LORE, okamžitě vyhrává.
 • Můžeme prohrát i v případě, když nám dojdou karty a nemůžeme si líznout novou.
Balíček:

Core Constructed:

 • Balíček musí obsahovat alespoň 60 karet, s horní hranicí není určena.
 • V balíčku můžeme mít maximálně 4 kopie jedné karty.
 • Balíček může obsahovat pouze karty dvou barev inkoustu.
Základy Lorcany:
 • V Lorcáně neexistuje omezení velikosti ruky ani počtu karet v kalamáři nebo postav na stole.
 • Není možné hrát karty v tahu soupeře, a oversize karty nejsou legální pro turnaje.
 • Před začátkem hry není nutné ukazovat barvu inkoustu ani obsah balíčku.
 • Zatím není jasné, zda je během hry povoleno dělat poznámky, a informace o turnajových pravidlech nejsou zcela přesné.
Můžeme se podívat na karty druhého hráče?
 • Můžeme se podívat na karty druhého hráče, pokud jsou již zahrané na herní ploše. Stačí se zeptat, než karty zvedneme z jeho plochy.
 • Můžeme si prohlédnout soupeřovu odkládací hromádku stejně jako svoji vlastní. Nelze však nahlížet na karty v jeho kalamáři.
Snižování Nákladů (Cen)

Všechny karty, které nám umožňují hrát další karty za méně inkoustu, obsahují formulaci „zaplať o x méně inkoustu“. To znamená, že za zahrání dané karty zaplatíme méně inkoustu, ale tato vlastnost nesnižuje celkovou cenu inkoustu pro efekty uvedené na kartě. Ostatní efekty zůstávají cenově nezměněné podle informací uvedených na kartě

Jak funguje Cílení?

Když nám schopnost říká „vyberte“ kartu, znamená to, že můžeme cílit pouze na karty na herní ploše. Není možné cílit karty v odhazovacím balíčku, v herním balíčku ani v kalamáři, pokud karta explicitně neuvádí něco jiného. Pokud karta říká „vyberte“, můžete vybrat buď svoji kartu nebo kartu soupeře.

Musím dělat věci uvedené ve schopnostech?

Obecně platí, že musíme přesně dodržovat pokyny uvedené na kartě, pokud pravidla neobsahují slovo „můžete“ (may). To znamená, že nemáme volbu a musíme schopnost použít, jak je napsáno. Pravidla karet jsou specifická a měla by být interpretována tak, jak jsou napsána.

.Na veškeré typy karet, karty s různými klíčovými slovy můžete najít v této databázi.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Naše kamenná prodejna