Sobota: 13:00-20:00
CZK
 • EUR

TCG Lorcana: Klíčová slova a strategie

19. prosince 2023

Lorcana představuje zcela nový svět karetních her a s sebou nese inovativní schopnosti, které si hráči mohou osvojit. Některé z těchto schopností se vyskytují pravidelně a jsou vyznačeny na kartě tučně. Tyto vlastnosti budeme nazývat klíčovými slovy. Zde vám přinášíme přehled toho, jak fungují klíčová slova v Lorcana.
Prozatím vám představíme klíčová slova, která byla do současné chvíle vydána pro Lorcanu. S příchodem nových sad může dojít k přidání dalších klíčových slov, a proto budeme aktualizaci provádět pravidelně.

 • Bodyguard
 • Challenger
 • Evasive
 • Reckless
 • Resist
 • Rush
 • Shift
 • Singer
 • Support
 • Ward
 • Draw
 • Look At Top X
 • Banish
 • Return from Discard
 • Return To Hand
Bodyguard

V karetní hře Lorcana hraje každá postava klíčovou roli, a jedním z fascinujících prvků je klíčové slovo „Bodyguard.“ Tato schopnost otevírá strategické možnosti, které mohou zásadně ovlivnit průběh hry.

Vstup do hry unavený: Postava s klíčovým slovem „Bodyguard“ může být zahrána „unavená“, což znamená, že vstupujete do hry s otočenou kartou o 90°. Tato pozice signalizuje, že je ochotná obětovat svou akci pro ochranu ostatních postav.
Výběr postavy s Bodyguardem: Když soupeř vyzve jednu z vašich postav, musí si vybrat postavu s klíčovým slovem „Bodyguard“. To zajišťuje, že nejprve musí čelit odhodlané postavě ochraňující svůj tým.
Strategie týmové spolupráce: Tato abilita byla konstruována s cílem obětovat jednu postavu ve prospěch ostatních. Bodyguard se tak stává klíčem k vítězství v situacích, kde síla vůle soupeře může způsobit potíže.
Unavený Bodyguard jako priorita: Soupeř, který se rozhodne vyzvat jednu z postav, musí začít tím, že vyzve postavu s klíčovým slovem „Bodyguard“, pokud je tato postava „unavená“. To vytváří strategickou převahu pro držitele této karty.
Tímto způsobem klíčové slovo „Bodyguard“ v Lorcana nejen poskytuje obrannou taktiku, ale také formuje dynamiku hry, kdy hráči musí důkladně zvažovat své tahy a taktiku v souladu s touto jedinečnou schopností. Můžeme tedy s několika postavami questovat nebo vyzývat a poté zahrajeme Bodyguarda. Soupeře to donutí k tomu, aby tuto postavu vyzval jako první.

Pravidla klíčového slova Bodyguard

V Lorcane, kde se klíčová slova stávají rozhodujícími prvky, pravidla pro postavy s klíčovým slovem „Bodyguard“ přinášejí do hry zajímavé taktické nuance. Zde jsou pravidla, která by měli hráči vzít v úvahu:

 • Pokud máte více postav s klíčovým slovem „Bodyguard“ a jsou všechny „unavené“, soupeř má možnost si vybrat, kterou postavu vyzve jako první. Tato volba strategicky ovlivňuje průběh hry, umožňující soupeři vyhodnotit situaci a plánovat své útoky.
 • Postavy s klíčovým slovem „Bodyguard“ nejsou imunní vůči efektům a poškození, které nepocházejí z výzev. Mohou se stát cílem různých kouzel a útoků, což otevírá nové dimenze strategie. Hráči by měli pečlivě zvažovat, jak využít nebo chránit tyto postavy před dalšími hrozbami.
 • Při zahrání karty Bodyguarda musí hráč rychle rozhodnout, zda ji hraje „unavenou“ nebo nikoliv. Nelze odložit rozhodnutí a provést jinou akci, než se rozhodne o jejím stavu. Tato okamžitá volba zvyšuje napětí a vyžaduje promyšlené rozhodnutí v průběhu hry.
 • Kombinace klíčového slova „Bodyguard“ s „Evasive“ otevírá další strategické možnosti. Výzvy postav s tímto spojením jsou možné pouze pomocí postav s klíčovým slovem „Evasive“. Hráč tak musí pečlivě vybírat postavy a optimalizovat své tahy na základě této specifické kombinace klíčových slov.
 • I když soupeř nemusí vždy vyzvat postavu s klíčovým slovem „Bodyguard“, díky nějakému efektu karty, může si vybrat jinou „unavenou“ postavu. To vytváří dynamiku hry a vyžaduje od hráčů neustálé adaptace na různé situace.

S těmito pravidly vytvářejí postavy s klíčovým slovem „Bodyguard“ v Lorcana komplexní strategický prvek a přinášejí do každé partie nové rozměry taktického myšlení. Buďte připraveni na rychlé rozhodnutí a promyšlené tahy, protože každý moment může rozhodnout o vítězství či porážce.

Challenger

Abilita „Challenger“ září ve světě Lorcana jako možnost posílit postavy v momentě výzvy, přinášející strategický rozměr do hry.

 • Když je postava s abilitou „Challenger“ vyzvána, získává dodatečné body vůle. Hodnota této posily, značená jako X, je uvedena na kartě. Tato dynamická síla umožňuje i levným kartám stát se významnou hrozbou, když jsou konfrontovány soupeřovými postavami.
 • V normálním stavu může mít postava s „Challenger“ nižší hodnotu vůle, což ji činí na první pohled méně hrozivou. Nicméně, v momentě výzvy se tato dynamika mění, a postava se stává výrazně silnější, připravená čelit soupeřovým útokům.
 • Abilita „Challenger“ vytváří prostor pro taktické rozhodnutí. Hráči musí vyhodnotit situaci a zvolit vhodný okamžik pro vyzvání postavy s touto schopností. Tím vytvářejí strategické chvíle, které mohou rozhodnout o vítězství v souboji.
 • Schopnost rychle reagovat na výzvy přináší postavám s „Challenger“ flexibilitu v útoku. To umožňuje hráčům vybalancovat sílu svého útoku v závislosti na akci soupeře, čímž posilují jejich schopnost přizpůsobit se proměnlivým podmínkám bitvy.

Abilita „Challenger“ tak nejen zdůrazňuje důležitost výzev v boji, ale představuje i atraktivní strategický prvek, který hráčům umožňuje optimalizovat své postavy pro klíčové momenty v souboji. Buďte obezřetní a využijte tuto schopnost k získání taktické výhody nad soupeřem.

Tato schopnost nám v podstatě mění kartu nižší hodnoty za vyšší. A proto tato abilita dělá kartu Challengera tak užitečnou.

Evasive

Abilita „Evasive“ představuje v Lorcanském světě jedinečnou výzvu, kterou musí hráči překonat. Zde jsou klíčové aspekty této schopnosti:

 • Postavy s abilitou „Evasive“ mohou být vyzvány pouze jinými postavami s touto klíčovou schopností. Tato omezení vytvářejí jedinečnou dynamiku, kde výzvy v boji musí být pečlivě vybrány.
 • Některé postavy mají schopnost „Evasive“ stále aktivní, zatímco jiné ji získají pouze v případě splnění specifických podmínek. Například postavy jako Simba a Robin Hood získají klíčovou schopnost „Evasive“ pouze ve svém kole, což otevírá nové možnosti v konkrétních okamžicích hry.
 • I když je omezena možnost výzev postav s „Evasive“ můžeme na ně použít efekty karet, které způsobují poškození, odstranění do ruky nebo zahnání do discardu. To umožňuje hráčům takticky integrovat tyto postavy do své strategie.
Reckless
 • Postavy s „Reckless“ nemají možnost provádět questy, což přináší zásadní strategické rozhodnutí. Místo plnění úkolů jsou nuceny vyzvat soupeřovu postavu, což může ovlivnit celkový průběh hry.
 • Tato schopnost poskytuje postavě jasný pohled, který ji nutí zaměřit se na výzvy místo na plnění úkolů. To přináší zajímavou taktickou složku, kdy hráči musí efektivně spravovat své postavy a rozhodovat, kdy nasadit tuto schopnost.
 • Existují karty, které mají schopnost „Reckless“ přímo integrovanou do textu ability, ale také karty, které touto schopností disponují jako klíčovým prvkem. Tato variabilita otevírá prostor pro strategické kombinace a možnost snížit sbírání znalostí soupeře.
 • Pokud je soupeřova postava „unavená“, hráč, který má v balíčku postavu s „Reckless“, je nucen ji vyzvat. Toto omezení vytváří situace, kdy hráči musí projevit kreativitu a hledat alternativní způsoby, jak ovlivnit stav soupeřovy postavy.

Schopnost „Reckless“ tak nejen omezuje možnosti postav ve sbírání LORE, ale přináší také taktickou složitost do rozhodování během hry. Je to umění bezhlavosti, které může změnit průběh souboje ve prospěch nebo na úkor jednotlivých postav.

Upřesnění ability Reckless:
 • Postavy s Reckless si mohou vybrat cíl k výzvě – pokud má soupeř víc „unavených“ postav
 • Postavy s Reckless mohou stále zpívat – je to skvělý způsob, jak ji unavit a díky tomu můžeme zabránit boji, kdyby to pro ni bylo špatné
 • Nemohou vyzvat postavy s klíčovým slovem Evasive
 • Pokud nám jiná schopnost zabrání této postavě vyzvat, tak toto kolo nevyzývá
 • I když nemá koho vyzvat, nemůže questovat
 • Pokud je na tuto postavu přenesena jiná karta (Shifted), stále si udrží schopnost Reckless
 • Nemusíme vyzývat okamžitě na začátku kola, můžeme si nejdříve udělat potřebné akce a vyzveme až na konci našeho kola

Pokud dá soupeřova postava naší postavě Reckless, tak máme do konce tahu čas na to, abychom našli způsob, jak tomu zabránit.

Resist +X

Schopnost „Resist“ představuje efektivní mechanismus, jak minimalizovat poškození postavy. Zde je, jak tato schopnost funguje:

 • Tato schopnost umožňuje snížit veškeré poškození postavy o určenou hodnotu (X), která je specifikována na kartě. Bez ohledu na způsob, jakým je poškození způsobeno – zda v souboji, pomocí efektu, nebo karty – je jeho síla snížena o uvedené číslo.
 • „Resist“ poskytuje flexibilitu v obraně, neboť snižuje poškození z libovolného zdroje. To zahrnuje útoky soupeřových postav, účinky karet nebo speciální výzvy. Tím umožňuje postavě lépe odolat různým hrozbám v průběhu hry.
 • Obrana poskytovaná „Resist“ je odolná a nemá opotřebení, na rozdíl od síly vůle, která může být postupně opotřebovávána.
Rush

Schopnost „Rush“ představuje klíčový prvek v taktickém repertoáru postav, který umožňuje okamžité vyzvání v prvním tahu po zahrání na hrací plochu. To vytváří dynamiku hry, kde obvyklá čekání na tah, kdy by postava mohla vyzvat, není nutné. Můžeme to přirovnat k tomu, že inkoust na kartě ještě nestačil zaschnout.
Postavy vybavené schopností „Rush“ mají výsadu napadnout okamžitě. Tato schopnost vytváří běžný, avšak účinný mechanismus, který se často uplatňuje při konstrukci balíčků s tzv. „rush“ strategií.

Hlavní výhodou této taktiky je, že v situaci, kdy nemáte na hrací ploše žádné postavy a soupeřovy postavy jsou již „unavené,“ můžete využít „Rush“ k okamžitému zahájení výzev. To může být strategický tah, který vás posune vpřed, zvláště když byste jinak v prvním kole museli postavy bránit. Je však důležité mít na paměti, že postavy s touto schopností nejsou schopny plnit úkoly („questovat“) a zpívat písně, zaměřují se především na agresivní útok.

Shift

Schopnost „Shift“ představuje v TCG Lorcana klíčový prvek, který umožňuje hráčům hrát výkonnější postavy místo levnějších za nižší cenu. Tato inovativní schopnost najde své srovnání v evolucích jiných karetních her.

Cena schopnosti Shift pro tuto postavu je X. Existují dva způsoby, jak tuto abilitu u postav hrát:

 • Můžete se rozhodnout, zda zaplatíte náklady na přesun (Shift cost) a zahrajete postavu za postavu uvedenou v dané části textu. Budete muset zaplatit tolik inkoustu za zahrání postavy.
 • Za postavu můžete hrát jako obvykle bez použití této ability Shift. Zaplatíte běžnou cenu inkoustu v levé horní části. Nehraje se za jinou postavu, ale hraje se za novou postavu.

Při používání schopnosti „Shift“ je důležité vědět, že výměna postavy probíhá nad postavou uvedenou v kartě. Při této transformaci se nová postava stává jakousi nástupnickou formou předešlé postavy, přičemž schopnosti, síla, vůle a znalosti předešlé karty již neplatí.

I když nová postava přebírá „stav“ z předchozí karty, například poškození nebo speciální efekty, nelze již spodní kartu, která byla v tomto tahu zahrána, použít pro další akce.
Hlavní výhodou schopnosti „Shift“ je schopnost zahrát levnou postavu v jednom tahu a následně v dalším tahu získat silnější postavu. To poskytuje flexibilitu a možnost rychle reagovat na vývoj hry.
Nevýhodou této schopnosti je však ztráta postavy, za kterou již byla zaplacena. Hráči musí pečlivě přemýšlet při stavbě svých balíčků a strategickém využívání schopnosti „Shift“, aby dosáhli optimálního výkonu ve hře.
Když je karta s Abilitou Shift zahozena do discardu, umístěna do kalamáře nebo vrácena do ruky majitele, tak jsou takto odeslány obě karty.

Singer

Postavy s abilitou „Singer“ mají zvláštní hodnotu v podobě ceny X pro zpívání písní. Tato jedinečná schopnost otevírá dveře pro kartové písně s vyšší cenou inkoustu, než by bylo obvyklé. Zatímco normálně mohou písně být interpretovány pouze postavami, které odpovídají ceně inkoustu a obsahu textu na kartě písně, Singer přinášejí do hry nový rozměr.
Schopnost „Singer“ rozšiřuje možnosti zpívání písní a umožňuje přístup k melodickým skladbám, které by jinak byly mimo dosah. To přidává strategický prvek do hry, kde volba postavy může ovlivnit, jaké písně mohou být provedeny. Singer tak zaujímají významné místo v týmu a přidávají hudební rozměr do taktických rozhodnutí ve světě TCG Lorcana.

Supporter

Kdykoliv se postava s abilitou „Supporter“ vydá na quest, otevírá se brána k unikátní strategii. Během tohoto aktu můžete přenést jeho vůli (útok) na jinou postavu v tomto tahu, posilující ji nejen pro výzvy, ale i pro budoucí události.
Proces je jednoduchý: postava s abilitou „Supporter“ musí nejprve úspěšně dokončit quest a následně můžete její vůli přidat k vůli jiné postavy ve vašem tahu. Tato taktika je omezena na váš tah a může být využita při výzvách postav soupeře.
Důležité je si uvědomit, že tato schopnost ovlivňuje pouze efekt (nikoliv samotné klíčové slovo) a může být využívána opakovaně. Podporu tímto způsobem využijeme k tomu, abychom stejné postavě víckrát poskytli vůli karty a nebo ji rozdali různým postavám, pokaždé když budeme questovat. Výsledkem je nejen získání Lore pro váš tým, ale také posílení jednotlivých postav pro budoucí výzvy a souboje.

Ward

Schopnost „Ward“ poskytuje našim postavám mocné krytí před nepřátelskými kartami. Protivníci nemohou zvolit postavu s touto schopností, kromě výzev, což zajišťuje, že nepřátelské karty nemohou způsobit žádné poškození, odstranit ji nebo ji jinak omezit.

Je důležité si uvědomit, že tato schopnost neomezuje schopnost postavy s Ward vyzývat, questovat, používat efekty nebo zpívat, i když je „unavená“. Navíc, karty jako „Reckless,“ které obvykle ovlivňují schopnost vyzývat postavu, nejsou schopny zasáhnout postavu s Ward

Je nutné mít na paměti, že Ward poskytuje ochranu pouze před kartami, které si vybírají konkrétní postavu. Karty, které působí škody všem postavám protivníka bez výběru, nejsou ovlivněny touto schopností. Příklady takových karet zahrnují „Maximum Relentless,“ „Smash,“ nebo „Dragon Fire.“ Ward tak nabízí efektivní ochranu proti cíleným útokům, ale nemusí chránit před globálními nebo rozsáhlými efekty.

Klíčová slova s + nebo – mohou dát celkovou hodnotu

V TCG Lorcana může dojít ke kumulaci efektů klíčových slov obsahujících + nebo -. Některá klíčová slova, jako Challenger a Resist, mají vždy přiřazené specifické číslo. Tyto hodnoty lze sčítat, což nám umožňuje získat celkový počet.

Vezměme si například karty Princ a Orloj. Princ redukuje obdržené poškození o 1, zatímco Orloj poskytuje resistenci +1 jiné postavě. Sečtením těchto dvou efektů získáme, že Princ má nyní rezistenci +2 vůči vůli.
Důležité je poznamenat, že klíčová slova obsahující + (číslo) mohou být sčítána, zatímco klíčová slova bez specifikované hodnoty nemohou být postavě přidána vícekrát. Například, postava nemůže mít 2x Evasive.

Draw

Funkce Draw v TCG Lorcana znamená jednoduše vzít si kartu z vrchní části balíčku a přidat ji do ruky. Karty, které vám umožňují přidat si nové karty do ruky, představují v této hře velkou sílu. Držet v ruce více karet než váš protivník se nazývá „výhoda v kartách“ nebo „výhoda v ruce.“ Čím více karet máte k dispozici, tím širší možnosti taktiky a strategie máte k dispozici.
Mít možnost vybrat si ze široké škály karet vám umožňuje lépe reagovat na situaci na hřišti a plánovat svůj příští tah s ohledem na více možností. V praxi to znamená, že budete mít větší flexibilitu a kontrolu nad průběhem hry, což může být klíčové při dosahování úspěchu ve světě TCG Lorcana.

V TCG Lorcana je každá karta strategickým rozhodnutím, a znalost nákladů a výhod je klíčová pro úspěch. Magic Mirror, které nás stojí hned 6 inkoustů, zahrnuje 2 inkousty na samotné zahrání karty a dalších 4 inkousty pro použití efektu karty, který můžeme využívat každé kolo.
Naopak, Friends on the Other Side nás vyjdou na zahrání pouze 3 inkousty, ale využití efektu máme zdarma. Lízneme si dvě karty a kartu akce zahazujeme do discardu.
Karta Maleficent vyžaduje 3 inkousty na vyložení postavy a po zahrání si lízneme kartu, avšak tuto schopnost můžeme využít pouze jednou.
Důležité je, aby každý balíček obsahoval karty, které nám pomáhají dobírat další karty do ruky. Stejně tak jsou užitečné karty, které nám umožňují vrátit jiné karty z discardu, čímž získáváme další šanci je znovu použít. Správné nakládání s inkousty a strategická volba karet jsou klíčem k vytvoření efektivního a účinného balíčku v TCG Lorcana.

Podívejme se na horní kartu

Podívejme se na jednu z běžných schopností karetní hry, známou jako „Podívejme se na horní kartu.“ Tato schopnost nám umožňuje vybrat si horní x počet karet z balíčku a prohlédnout si je. Po této akci často následují další rozhodnutí.
Máme zpravidla možnost rozhodnout se, zda vrátíme karty zpět nahoru nebo dolů, a to v libovolném pořadí. Někdy si můžeme ponechat jednu z těchto karet a zahodit druhou.

„Develop Your Brain“ je klasickým příkladem karty, která nabízí cenově dostupný způsob, jak si prohlédnout karty. Tato karta nám umožňuje pohled na dvě horní karty. Jednu z nich si můžeme přidat do ruky, zatímco druhou vkládáme na spod balíčku. Vzhledem k tomu, že se jedná o akci, kartu poté umístíme do discardu.
Tato schopnost představuje strategický prvek, který hráčům umožňuje plánovat své tahy a optimalizovat obsah jejich ruky a balíčku.

Banish

Schopnosti „Banish“ v TCG Lorcana znamená vykázání postavy nebo předmětu, což v praxi znamená umístit kartu do odhazovacího balíčku. Jedná se o silný herní prvek, který může narušit naši strategii tím, že nám odebere cennou postavu a pošle ji do discardu.

Tyto schopnosti zavádí do hry další vrstvu taktiky, protože hráči musí pečlivě zvažovat, kdy a proti komu použijí „Banish.“ Vykázání klíčové postavy nebo důležitého předmětu může mít výrazný vliv na průběh hry a rozhodování hráčů.
Tím, že odesíláme kartu do odhazovacího balíčku, se nám otevírá možnost přizpůsobit strategii v dalších tazích a vybírat vhodné karty do ruky. „Banish“ tak slouží jako efektivní nástroj pro kontrolu hry a formování vývoje bitvy podle vlastních potřeb.

Vratka z discardu

Podobně jako vyhození karty do discardu, i návrat karty zpět do ruky může výrazně ovlivnit herní strategii. Existují schopnosti a efekty v TCG Lorcana, které hráčům umožňují obnovit postavu nebo předmět z discardu zpět do ruky.

Tato taktika může být klíčovým prvkem v boji o kontrolu nad hrou. Návrat karty do ruky umožňuje hráčům znovu využít důležité postavy nebo předměty, které byly původně odloženy. To znamená, že i když něco ztratíme, stále máme možnost znovu využít tyto zdroje.
Strategické rozhodnutí, kdy použít schopnosti návratu z discardu, může hrát klíčovou roli v průběhu hry. Vyvažování mezi udržením karty v ruce a využitím jí v konkrétní situaci dodává hře další rozměr a poskytuje hráčům možnost flexibilně reagovat na proměnlivé okolnosti.

Návrat do ruky

Další subtilní schopností v TCG Lorcana je návrat karty zpět majiteli do ruky. Sice není tak mocná jako vyhoštění (Banish), ale strategicky plýtvá časem a inkoustem tím, že nutí hráče znovu zaplatit za kartu, pokud ji chce znovu využít.
Tato schopnost může být využita k několika účelům. Když je použita proti soupeřovým kartám, zpomaluje jeho strategii a vytváří nátlak. Soupeř je nucen znovu investovat inkoust a čas, aby znovu zahrál odloženou kartu. I když to není okamžitá eliminace, často jde o účinný způsob, jak kontrolovat hru.

Zároveň můžete tyto schopnosti využít i k návratu vlastních karet do ruky. To může být užitečné pro připravení karty k opětovnému zahrání, aby nemohla být napadena soupeřem, nebo pro znovupoužití karty s unikátními schopnostmi.
Tato taktika vyžaduje pečlivé plánování a správné načasování, což přidává do hry další rozměr a strategický prvek.

V dnešním článku jsme se pokusili podrobně vysvětlit schopnosti spojené s klíčovými slovy v TCG Lorcana. Doufáme, že vám tento článek nepřipadal příliš dlouhý, neboť znalost těchto klíčových slov je zásadní pro plné pochopení a úspěch ve hře. Tyto schopnosti přinášejí hře hloubku a strategický rozměr, který z ní činí skvělý zážitek. Ačkoliv jsou klíčová slova jen jedním aspektem této fascinující hry, jejich pochopení vás připraví na zkoumání dalších taktických nuancí, které TCG Lorcana nabízí.

TCG Lorcana si můžete zakoupit na našem e-shopu, kterou postupně doskladňujeme.
Dále doporučujeme mrknout na tuto skvělou databázi karet.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Naše kamenná prodejna