Úterý: 10:30-17:00
CZK (Default)
  • EUR

Naučte se základy TCG Lorcan: Schopnosti a jejich pravidla

22. prosince 2023

Začátky v této nové hře TCG jsou překvapivě jednoduché, s přehlednými a jednoznačnými pravidly. Složitější situace nastávají, když se ocitneme před kartou s komplikovaným textem pravidel. V jednom z našich předchozích článků jsme rozebrali klíčová slova, která by vám měla pomoci v lepším pochopení těchto pravidel.
Karty v Lorcaně jsou vybaveny statistikami v podobě nákladu na inkoust, vůle a síly vůle, neboli odolnosti vůči vůli. Existují také karty, které nemají vlastní pravidla, a tyto se označují jako „vanilkové“ karty, kvůli své jednoduchosti. Mnoho karet má na sobě text pravidel, který jim umožňuje využívat speciální schopnosti. Právě tyto schopnosti činí hru Lorcan tak poutavou.
V tomto článku si přiblížíme pravidla týkající se schopností, klíčových slov a způsobu fungování základních textů pravidel.

Unikátní schopnosti vs schopnosti klíčových slov

Některé karty mají schopnosti, které začínají TUČNÝM VELKÝM NÁZVEM v hnědém rámečku. Tyto schopnosti jsou obvykle pro danou kartu velmi unikátní a vyžadují pečlivé přečtení pro správné pochopení.
Další schopnosti, které jsou používány na mnoha různých kartách, mají svá vlastní klíčová slova (schopnost vysvětlenou kurzívou v závorce). Jedná se především o klíčové schopnosti, které mohou být využity v mnoha sadách, které teprve přijdou, a které budeme muset pečlivě studovat.

Unikátní schopnosti

Schopnosti na kartě mohou být pro danou kartu zcela jedinečné. U karet postav je jedinečná schopnost, jak jsme si psali výše, název je zdůrazněný hnědým rámečkem, následovaný popisem schopnosti.
Unikátní schopnost často vychází z příběhu, jak tomu máme u SCARA u Insidious Plot. Tato schopnost postaví protivníkovu postavu do nebezpečné situace tím, že v daném tahu odebere 5 vůle (síly), takže se nebude moci bránit, když bude vyzvána.

U karet akcí a písní schopnost obvykle nemá zvýrazněný text, pouze popis schopnosti. Karty předmětů mohou mít pojmenovanou unikátní schopnost, stejně jako postavy.

Schopnosti klíčových slov

Klíčová schopnost představuje běžnou dovednost, kterou využívají různé karty. Její název je jednoslovný a je zdůrazněn TUČNÝM PÍSMEM. Tyto schopnosti jsou klíčovým prvkem hry, a určité barvy nebo typy balíčků se opírají o jedno nebo dvě klíčová slova pro svou strategii.
Obvykle jsou v prvních několika edicích hry běžné schopnosti, které jsou zmíněny tučně, následně vysvětleny v závorce. Postupně mohou být karty tištěny bez vysvětlujícího textu, což vyžaduje od hráčů zapamatovat si, co dané klíčové slovo znamená.
Zjistíte, že některá klíčová slova mohou mít vedle sebe uvedenou cenu nebo číslo. Například, SHIFT je doprovázeno číslem, které udává, kolik inkoustu je třeba zaplatit, aby se karta přemístila přes jinou kartu. Challenger má číslo +vůle (síla), což ukazuje, kolik dodatečné vůle tato postava získá při výzvě.

Jak využívat schopnosti karet?

Mnoho schopností na kartách vyžaduje zaplacení ceny v podobě inkoustu (nákladu), abychom je mohli použít. Tyto náklady jsou obvykle následovány pomlčkou „-„, což znamená, že schopnost nelze aktivovat bez předchozího zaplacení této ceny. Klíčové schopnosti samy o sobě nepotřebují pomlčku, ale i přesto je nutné splnit všechny příslušné náklady.
Tato metoda se nazývá aktivované schopnosti a představuje klíčový mechanismus hry. Hráči se tak musí strategicky rozhodovat, kdy a jak využít své karty s ohledem na dostupné zdroje.

Pasivní schopnosti

Existují schopnosti, které nevyžadují „unavení“ karty. Tyto schopnosti jsou označovány jako pasivní nebo spuštěné (triggered) a aktivují se pouze v reakci na něco, co se stane, a ne podle našeho rozhodnutí.
Schopnosti jsou uplatněny v souladu s konkrétními specifikacemi na kartě. Některé se spustí pouze při zahrání karty, při zahrání určitého typu karty nebo v důsledku specifické události. Tyto pasivní schopnosti mohou být aktivovány opakovaně, pokud to karta nespecifikuje jinak.

Excert – namáhaná, unavená

Ve hře Lorcány se fáze, kterou v Magic: The Gathering nazýváme „tappnutí,“ nazývá Excert neboli namáhání či unavení dané karty. Jedná se o klíčový mechanismus, který označuje, že karta nemůže být v daném tahu již použita. Symbol otáčející šipky na kartě signalizuje, že máme kartu unavit, což znamená její otočení na bok. Unavené postavy nemohou plnit questy, vyzývat, zpívat ani využívat schopnosti, ale otevíráme je k výzvě v tahu našeho soupeře.
Tato fáze hraje klíčovou roli, protože pouze unavené postavy mohou být vyzvány k souboji. Inkoust v kalamáři spotřebováváme, když ho používáme k zaplacení ceny za zahrání karty nebo aktivaci schopnosti. Jakmile je inkoust vyčerpán, nemůže být znovu použit.
Na začátku našeho tahu připravujeme karty do stavu READY – postavy, inkoust, předměty, akce atd. Připravené karty otočíme zpět do svislé polohy, což znamená, že jsou připraveny k použití, pokud jim v tom něco nebrání.

Tinker Bell nám sděluje, že abychom si lízli kartu, vybrali jinou (případně tu samou) a dali ji do discardu, musíme kartu otočit.
Dinglehopper nám naopak oznamuje, že abychom odstranili 1 damage od vybrané postavy, musíme kartu otočit.

Cena (náklad) inkoustu

Když je na kartě uvedeno „1 a ikona inkoustu“, znamená to, že k použití karty nebo schopnosti je potřeba zaplatit cenu jednoho inkoustu v kalamáři. Jakékoliv číslo před symbolem inkoustu určuje, kolik inkoustu musíme vyčerpat. Je tedy důležité přemýšlet o tom, za co konkrétní kartu nebo schopnost utratíme.
Každý tah máme možnost vyložit jednu kartu z ruky do našeho kalamáře. Tuto kartu ukážeme soupeři, aby viděl, že má označení kalamáře, a dáme ji do kalamáře rubem nahoru. Jakmile vyčerpáme veškerý inkoust v kalamáři, nemůžeme ho v daném tahu již použít.

Kdy můžeme využít schopnosti na kartách?

Během naší hlavní fáze si můžeme vybrat, kdy chceme použít aktivované schopnosti, a to v libovolném pořadí, pokud není uvedeno jinak. Je ideální si předem jasně stanovit, co chceme udělat a jaké karty chceme zahrát, abychom mohli využít správné schopnosti.

Omezení:

  • Postavy nemohou použít své aktivované schopnosti v tahu, ve kterém jsou zahrány.
  • Pasivní schopnosti (které nevyžadují unavení karty) lze použít v prvním tahu, ve kterém jsou zahrány.
  • Schopnosti předmětu lze použít v tahu, ve kterém jsou zahrány – ať už jsou pasivní nebo aktivní. Musíme však zaplatit náklad za zahrání karty a následně náklad za použití schopnosti.
  • Písně lze také použít v tahu, ve kterém jsou zahrány, avšak musíme zaplatit za jejich zazpívání.
  • Postavy nemohou být vyčerpané na zpěv ve stejném tahu, ve kterém byly zahrány.
  • Pasivní schopnosti se spouštějí při specifických událostech.
Kolikrát můžeme využít schopnosti

Schopnost nebo efekt můžeme používat tolikrát, kolik chceme, pokud za něj zaplatíme nebo vyčerpáme kartu, kdykoliv je třeba – pokud není uvedeno jinak. U některých schopností budeme muset vyčerpat kartu. Protože jsme ji vyčerpali, nemůžeme znovu zaplatit náklad a znovu schopnost použít. Toto platí i pro zaplacení inkoustem. Musíme tento náklad zaplatit pokaždé, když budeme chtít schopnost použít.
Je potřeba zmínit, že pokud něco naši kartu udělá znova připravenou, můžeme její schopnost použít znovu.

Stitch má pasivní schopnost nazvanou Adoring Fans, která nám umožňuje vyčerpat postavu, jakmile ji zahrajeme, abychom si potáhli kartu. Tuto schopnost můžeme použít na každou postavu, kterou zahrajeme a splňuje požadavky na to, aby stála a měla 2 a méně inkoustu.
Například: Zahrajeme postavu za inkousty, vyčerpáme ji pomocí schopnosti Stitche a potáhneme si kartu. Pokud náhodou byla postava s 2 inkousty nebo méně, a máme inkoust na její zahrání, zahrajeme ji, vyčerpáme pomocí schopnosti Stitche a potáhneme si další kartu. Tímto způsobem můžeme opakovaně využívat schopnost Adoring Fans.

Umíme využít schopnosti unavených karet?

Pokud schopnost nebo efekt nemá symbol vyčerpání, můžeme tuto schopnost použít i tehdy, když je karta vyčerpaná. Mějte však na paměti, že stále nemůžeme používat schopnosti postav v jejich prvním tahu.
Maurice má dvě pasivní schopnosti, které mohou být použity společně. V prvním tahu, když tuto kartu zahrajeme, nemůžeme questovat. Pokud ale z ruky vyložíme předmět, můžeme využít druhou schopnost IT WORKS! A můžeme si potáhnout předmět.

V našem druhém tahu s ním můžeme questovat, což spustí jeho první schopnost GIVE IT a TRY. Tato schopnost nám umožní snížit náklady na zaplacení na zahraný předmět o 2 inkousty, a to pouze v tomto tahu. Například můžeme zahrát Coconut Basket za 0 nákladu a tím spustit schopnost IT WORKS!, která nám umožní si potáhnout kartu i přesto, že je karta unavená.
V tom samém tahu můžeme použít druhou schopnost, jakkoliv často chceme, protože na kartě je uvedeno „KDYKOLIV potáhnete kartu“. Nicméně první schopnost můžeme použít pouze během questování této karty.

Opět vám doporučíme tuto skvělou databázi karet.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Naše kamenná prodejna